2

Як досягти успіхів у вивченні хімії?

Левченко Сергей Владимирович
Кандидат технічних наук
.
У попередній статті ми висвітлили основні причини, які не дозволяють учням в середній школі досягти успіхів з хімії. І пропонуємо кілька способів отримання необхідного рівня знань. Репетитори з хімії, підготовчі курси, onlin-освіта, домашнє навчання. Але щоб Ви не обрали, завжди гостро стоїть питання якості отриманих знань.
Для розв'язання даної проблеми ми створили, в рамках проекту "EVEDUP", Нову Хімічну школу (New Chemistry School), в якій вивчення хімії засновано на нових принципах і технологіях навчання. В нашій школі викладач виступає менеджером, наставником і виконує 4 основні функції керівника: планування, організація, мотивація, контроль.
Фактори, від яких залежить успішність вивчення предмету хімія
Доведено, що 30% позитивного результату – це правильне планування навчального процесу:

 • Логічно збудований порядок розділів науки хімії.

 • Оптимальний тематичний план.

 • Поступове ускладнення завдань, що дозволяє впевнено підніматися до вершин хімії – науки про речовини, їх склад, будову, властивості.

 • Використання узагальнюючих таблиць та схем.

 • Повторення і закріплення одного і того ж матеріалу в різних темах.

 • Рівень і складність вправ з хімії свідомо перевищує рівень вимог шкільної програми та зовнішнього незалежного тестування. Тому завдання ЗНО наші слухачі вирішать з легкістю.
Організація навчального процесу
Найважливішою функцією викладача-наставника є цілеспрямована та ефективна підготовка до планування, організації уроків. Саме цей етап забезпечує нам ще 30% успіху. Які ж принципи лежать в організації уроків хімії?

 1. Викладач не дає готових знань з науки хімії, а допомагає учням їх отримати.

 2. Застосування різних форм і методів навчання на занятті.

 3. Використання логіки, відкриття законів хімії, підтвердження теорій.

 4. Застосування опорних схем, які полегшують сприйняття і засвоєння матеріалу.

 5. Поступове збільшення частки самостійної роботи учнів протягом навчання.

 6. Створення тематичних проектів, їх захист.

 7. Взаємозв'язок між будовою речовин, їх властивостями, застосуванням.
Важливою функцією викладача-наставника є мотивація, яка ще на 20% наближає учнів до досягнення позитивного результату.


Хімія – одна із найцікавіших наук!
Інтерес до предмета можна підвищувати, використовуючи наступні підходи:

 1. Основна мотивація вивчення хімії – це не тільки отримання знань, а й розвиток мислення, пам'яті, пізнавального інтересу.

 2. Успіхи учнів, отримані на перших заняттях, є основою позитивного результату при подальшому вивченні предмету хімія.

 3. Демонстрація дослідів на заняттях дозволяє посилити жвавий інтерес до предмета.

 4. Вивчення не тільки будови та властивостей речовин, а і їх застосування і отримання, дозволяє досліджувати навколишній світ крізь призму хімії.

 5. Вивчення біографії видатних науковців також мотивує учнів.

 6. Спеціально підібрані завдання розвивають логічне мислення і стимулюють впевненість у своїх силах.

 7. Емоційне ставлення викладача до успіхів своїх учнів підвищує інтерес до самого предмету.

Допомога з хімії викладача на всіх етапах її вивчення.
Контроль – запорука успішності
Необхідною умовою досягнення успіхів у вивченні хімії є правильний контроль, який додає нам останні 20% отримання позитивного результату.

Найкраще застосовувати різні його види:

 • Перевірка виконання домашнього завдання на кожному занятті.

 • Поточна перевірка пройденого матеріалу в різних розділах предмета хімія.

 • Тематичний контроль знань і оцінювання за підсумками розділів.

 • Виконання різних типів завдань підвищеної складності з предмету хімія та комплектів ЗНО минулих років.
Вище викладені принципи були сформульовані виходячи із багаторічного досвіду репетиторства, підготовки школярів до олімпіад з хімії (від шкільного до всеукраїнського етапу), викладання в школі та у ВНЗ.


У «Новій Хімічній школі EVEDUP» цілеспрямовано досягається позитивний результат у вивченні науки хімії школярів з будь-яким рівнем підготовки.

Заняття проводяться українською мовою. Щоб розвіяти сумніви з приводу успішності нашого проекту, ми запрошуємо Вас на безкоштовний майстер-клас, де можна побачити місце проведення занять і в живому спілкуванні задати всі важливі для Вас питання.

Діти можуть відвідати пробне заняття хімії, а батьки – спостерігати за процесом.
10 лютого / 2021
Автор: Левченко Сергей Владимирович
Копирайтер: Лілія Подлєсна
Фото: Rfstudio, Chokniti Khongchum,

Made on
Tilda